Tarifas

Rutas a Caballo

  • Ruta de 1 hora: 20 €
  • Ruta de 2 hora: 35 €
  • Ruta de 1/2 día con picnic: 75 €
  • Ruta de día completo con comida: 120 €
  • Ruta de varios días: Consultar

Grupos

  • Mínimo 15 maximo 30, 1 hora: 15 €
  • Mas de 30, 1 hora: Consultar

Resto de disponibilidades: Consultar